Biz hödürleýäris

A + derejeli gün litiý saklaýjy batareýa we ýaşyl dünýä üçin çözgüt.
  • takmynan_us1

Biz hakda

2003-nji ýylda döredilen “YouthPOWER” häzirki wagtda dünýäde gün saklaýan litiý batareýalaryny üpjün edijileriň birine öwrüldi.Energiýa saklaýyş çözgütleriniň giň topary bilen 12V, 24V, 48V we has ýokary woltly litiý batareýalarynyň çözgütlerini öz içine alýar.

“YouthPOWER”, köp önümçilik tejribesi we güýçli täze önüm gözleg we gözleg ukyby bilen 20 ýyl töweregi wagt bäri batareýa tehnologiýasy we önümçiligi bilen meşgullanýar.Köp ýyllap dowam eden zähmet we bazary höweslendirmek arkaly 2019-njy ýylda “YouthaşPOWER” markamyzy döretdik. Batareýa pudagynda 20 ýyla golaý tejribe toplap, size zerur önümleri we iň amatly önümleri hödürläp bileris. isleýän önümleriňiz.Biz birinji derejeli önümleri bermäge we müşderileriň dürli zerurlyklaryny kanagatlandyrmaga hemişe taýýar.

  • habarlaşyň