Biz hödürleýäris

A + derejeli gün litiý saklaýjy batareýa we ýaşyl dünýä üçin çözgüt.
  • takmynan_us1

Biz hakda

2003-nji ýylda döredilen “YouthPOWER” häzirki wagtda dünýäde gün saklaýan litiý batareýalaryny üpjün edijileriň birine öwrüldi.Energiýa saklaýyş çözgütleriniň giň toplumy bilen 12V, 24V, 48V we has ýokary woltly litiý batareýalarynyň çözgütlerini öz içine alýar.

“YouthPOWER” köp önümçilik tejribesi we güýçli täze önüm gözleg we gözleg ukyby bilen 20 ýyl töweregi wagt bäri batareýa tehnologiýasy we önümçiligi bilen meşgullanýar.Köp ýyllyk zähmet we bazary öňe sürmek arkaly, 2019-njy ýylda öz “YouthPOWER” markamyzy döretdik. Batareýa pudagynda 20 ýyla golaý tejribe toplap, size zerur önümleri we iň amatly önümleri hödürlemäge ukyplydyrys. isleýän önümleriňiz.Biz birinji derejeli önümleri bermäge we müşderileriň dürli zerurlyklaryny kanagatlandyrmaga hemişe taýýar.

  • habarlaşyň